Kontakt

Zamak Mercator Sp. z o.o.

Zentrale

ul. J. Piłsudskiego 63
32-050 Skawina
NIP: 679-248-81-95

 

Sekretariat

tel.: (12) 276 07 20
fax: (12) 276 84 69

Handelsabteilung

Piotr Rutkowski - MASCHINEN
tel.: (12) 276 07 20 w. 244

Piotr Blak - DIENSTE
tel.: (12) 276 07 20 w. 240

 

Marketingabteilung

Marta Kiszka
tel.: (12) 276 07 20 w. 222

Begleiten Sie uns!

 

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000057186. Kapitał zakładowy: 300 000,00 pln.

JESTEŚMY DO DYSPOZYCJI - ZADZWOŃ
(12) 276 07 20